Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ ανά ΥΠΕ – Φεβρουάριος 2020 (ενημ. 14/2)

Υπ. Υγείας: 3η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

1η ΥΠΕ

 

2η ΥΠΕ

 

3η ΥΠΕ

 

4η ΥΠΕ

5η ΥΠΕ

6η ΥΠΕ

7η ΥΠΕ

 

Πληροφορίες:

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 14/02/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 28/02/2020 και ώρα 12:00.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ- ΠΡΩΤΗ 2020 5η ορθη

Τελευταία ενημέρωση 14/2/2020 (ώρα 6 μ.μ.)

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Ενημέρωση για έκδοση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Bεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας. ΕΚΔΙΚΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Πληροφορίες εδώ)
  2. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της. (Σε ό,τι αφορά στον Ι.Σ. Πατρών μπορεί να χορηγηθεί άμεσα και από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Συλλόγου: https://extranet.ispatras.gr/)