Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ ανά ΥΠΕ (ενημέρωση 1-4-2019)

1η ΥΠΕ

ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. ΩΙΗΩ469070-ΗΨΣ

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής 61ΚΩ4690ΩΑ-ΨΥΒ

Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής 6ΡΩΑ4690ΩΝ-ΨΜ0

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας 78Σ04690ΒΚ-187

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»- Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ΨΛΥΗ46906Ε-ΦΔΜ

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών 6ΤΞ246907Ξ-ΙΣ8

ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Επιμελητή Β’ Νευρολόγιας ΩΜΟ24690Ω8-2ΞΚ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΥ – Προκήρυξη επί θητεία θέσης Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής του κλάδου Ε.Σ.Υ. ΡΛ4Ξ469Η2Ξ-ΘΔ7

2η ΥΠΕ

2019-03-26__Γ.Ν.-Κ.Υ._ΚΩ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ__ΕΠΙΜ._Β_ΑΙΜΑΤ.ή_ΙΑΤΡ.ΒΙΟΠΑΘ.ή_ΠΑΘΟΛ.__690Ξ46904Τ-ΨΛΡ

3128-27-3-2019-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΗΣ_ΦΥΣΙΚΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Γ.Ν_ΣΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΛΗΡΩΣΗΣ_4_ΘΕΣΕΩΝ_ΙΑΤΡΩΝ_ΕΣΥ_ΣΤΟ_ΓΝ-ΚΥ_ΛΗΜΝΟΥ Γ.Ν._ΣΑΜΟΥ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΕΩΝ_ΙΑΤΡΩΝ_ΕΣΥ_ΑΔΑ ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ__ΕΠΙΜ._Β_ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ__ΕΠΙΜ._Β_ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_1_ΘΕΣΗΣ_ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ_Γ.Ν._ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_ΘΡΙΑΣΙΟ Προκήρυξη_θέσεως_ΕΒΦυσικής_Ιατρικής_και_Αποκατάστασης_Γ.Ν._Χίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΗΣ_ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ_ΚΛΑΔΟΥ_ΙΑΤΡΩΝ_ΕΣΥ___ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ_ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΗΣ_ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΕΒ_ΚΥ_ΙΟΥ

Προκήρυξη_θέσης_Φυσικής_ιατρικής_2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΚΙΗΣ_Κ_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ_Α_ΚΥ._ΛΕΡΟΥ

3η ΥΠΕ

27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ Μακροχωρίου του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Μονάδα ΒΕΡΟΙΑΣ). Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β΄, για το ΚΕΦΙΑΠ Πολυγύρου του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


27-03-2019:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής, ή Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) βαθμού Επιμελητή Β’, του Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας  Ψυχιατρικής , βαθμού Επιμελητή Β’ του Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΖΑΝΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και μία (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ρευματολογίας, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΒΑΛΑΣ και μία (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΙΛΚΙΣ – οργανική μονάδα της έδρας ΚΙΛΚΙΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


 

4η ΥΠΕ

5η ΥΠΕ

ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΟΡΘΗ

ΓΝ ΘΗΒΩΝ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

 

6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8818 27032019

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠ. ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

ΓΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 4823 27032019

ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4327 27032019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΚΕΦΙΑΠ 6921 27032019

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5357 28032019

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ 52 27032019

ΓΝ Αιγίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΑΙΓΙΟ 2019 (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ)

 

7η ΥΠΕ

ΩΑΞ8469Η2Ι-ΩΗΖ ΕΑ΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Π.Ι ΣΦΑΚΙΩΝ-1

ΩΘΤΒ46907Λ-ΓΦΙ 27-03-2019-1 ΡΕΘΥΜΝΟ