Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ ανά ΥΠΕ (ενημέρωση 4-6-2019)

Υπ. Υγείας: Ανακοίνωση 11-6-2019 – Αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ (λόγω εκλογών)

 

Ενημέρωση για έκδοση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Bεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας. ΕΚΔΙΚΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Πληροφορίες εδώ)
  2. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της. (Σε ό,τι αφορά στον Ι.Σ. Πατρών μπορεί να χορηγηθεί άμεσα και από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Συλλόγου: https://extranet.ispatras.gr/)

1η ΥΠΕ 

2η ΥΠΕ

3η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ

5η ΥΠΕ

6η ΥΠΕ

7η ΥΠΕ

Πηγή: Ιστοσελίδες ΥΠΕ