ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ ΑΝΑ ΥΠΕ

1η ΥΠΕ Προκήρυξη πλήρωσης (63) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ΠΦΥ – ΨΣΓ8469Η26-9ΘΩ

2η ΥΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΕΩΝ_ΙΑΤΡΩΝ_ΕΣΥ_ΓΙΑ_ΜΟΝΑΕΣ_ΠΦΥ_12_2018_ορθή_επανάληψη

3η ΥΠΕ Προκήρυξη εξήντα δύο (62) θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

4η ΥΠΕ Προκήρυξη εξήντα πέντε (65) θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης

5η ΥΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 59 ΘΕΣΕΙΣ ΚΥ ΟΡΘΗ – ΑΔΑ

6η ΥΠΕ Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ – ΠΦΥ

Προκήρυξη -είκοσι έξι (26) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για τις Αποκεντρωμένες Οργανικές Μονάδες της 7ης Υ.Πε. Κρήτης