Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικότητας Χειρουργικής στον βαθμό Δ/ντή ΕΣΥ στο Γ.Ο.Ν.Κ. (ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

Δείτε την Προκήρυξη: 66Ρ9Θ-ΦΥΝ