Προκήρυξη κενών & κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – ΚΥ, ΚΥ, Πολυδύναμα Π.Ι., Π.Ι., Ειδικά Π.Ι. και Πλοία

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Αιτήσεις όπως αναρτήθηκαν στο site του Υπουργείου

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 9-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 9-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 9-2020

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736

Πηγή: Υπ Υγείας