Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γεν Νοσοκομείων – ΚΥ, ΠΕΔΥ – ΚΥ, ΠΕΔΥ – Πολυδ ΠΙ, ΠΕΔΥ- ΠΙ και ΠΕΔΥ – Ειδικών ΠΙ – / Μάρτιος 2017

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γεν Νοσοκομείων – ΚΥ, ΠΕΔΥ – ΚΥ, ΠΕΔΥ – Πολυδ ΠΙ, ΠΕΔΥ- ΠΙ και ΠΕΔΥ – Ειδικών ΠΙ – Προκήρυξη Mαρτίου 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας

Πηγή: ΥΥΚΑ