Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γεν. Νοσοκομείων – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Κ.Υ.,ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.Ι., ΠΕΔΥ- Π.Ι. και ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.Ι.

Δείτε την προκήρυξη: ΥΥΚΑ Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ΚΥ – ΠΙ -7ος 2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 22 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (19/7/16) Υπ. Υγείας περί παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: “Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 29/07/2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (για θέσεις Γενικών ιατρών και Υπόχρεων) που αφορά στην υπ.΄αριθμ. Α2γ/ΓΠ 51597/08-07-2016 Προκήρυξη του Υπουργείου.” Δείτε την ανακοίνωση σε pdf: YYKA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Π. Α2γΓΠ 5159708-07-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Έντυπα αιτήσεων:

 

Αίτηση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ για προκήρυξη

Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ για προκήρυξη

Πηγή: ΥΥΚΑ