Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων – Κ.Y., ΠΕΔΥ – K.Y,ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.Ι, ΠΕΔΥ- Π.Ι., ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.Ι. και πλοίων

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας,ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ- Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Ειδικών Περιφεριακών Ιατρείων και πλοίων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015

Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ

Αίτηση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ