Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ΓΝ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.Ι, ΠΕΔΥ- Π. Ι., ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.Ι. και πλοίων

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 09-03-2015

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 23-03-2015

Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ

Αίτηση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ