Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΕΩΣ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Αιτήσεις όπως αναρτήθηκαν στο site του Υπουργείου

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 6-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 6-2023

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 6-2023

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

Πηγή: Υπ Υγείας