Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία- ΚY, ΚY, Πολυδύναμα Π.I., Π.I., Ειδικά Π.I. και Πλοία 21/4/2022

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΜΑΪΟΥ 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 4-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 4-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 4-2022

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736