Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία- ΚΥ, ΚΥ, Πολυδύναμα Π.Ι., Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Π.Ι. και Πλοία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2021

Δείτε την προκήρυξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 3-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 3-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 3-2021

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

Πηγή: Υπ. Υγείας