Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – ΚΥ, ΚΥ, Πολυδύναμα Π.Ι., Π.Ι., Ειδικά Π.Ι. & Πλοία»/Φεβρουαρίου 2020

«Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία». Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Πηγή: Υπ. Υγείας