Προκήρυξη Κέντρων Υγείας, Π.Ι., Ειδικών Π.Ι. και πλοίων (αγροτικά)

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γ.Ν-Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ-Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ- Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφεριακών Ιατρείων και πλοίων.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την προκήρυξη.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 7η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 21η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 21η Ιουλίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Έντυπα αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7ος 2014