Προκήρυξη Θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων, με ιδιαίτερη Επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική»

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: 66ΨΨ469Β7Θ-93Δ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιo Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.