Προκήρυξη θέσης ιατρού Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου στο Θ.Π.Κ. ΜΕΡΙΜΝΑ
Μία (1) θέση ιατρού ειδικότητας Ψυχιάτρου – Παιδοψυχιάτρου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 31/7/2014, με δυνατότητα ανανέωσης, εγγεγραμμένου στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών.
Οι αιτήσεις με τα αναγραφόμενα επικυρωμένα δικαιολογητικά – τίτλους σπουδών θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι τις 29/11/2013, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 10:00 – 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 2610272988.