Προκήρυξη θέσης ιατρού Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου στο Θ.Π.Κ. ΜΕΡΙΜΝΑ

Το Θ.Π.Κ. ‘Η Μέριμνα’ Πατρών (Ν.Π.Ι.Δ.), Ίδρυμα που φιλοξενεί και εκπαιδεύει άτομα με Νοητική Υστέρηση όλων των βαθμίδων ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρό ειδικότητας Ψυχιάτρου/Παιδοψυχιάτρου, προκειμένου να οριστεί ως Επιστημονικός Διευθυντής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Ν.Υ.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
                      «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»
ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946
FAX: 2610 270636
Website: www.merimnapatras.gr