Προκήρυξη θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το Ογκολογικό Τμήμα του ΠΓΝΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

H Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει: μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Ογκολογία» για το Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, με πλήρη απασχόληση, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συμμετοχή στο κλινικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ογκολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.med.upatras.gr/index.php?r=announces/view&id=4393&lang=el.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων:​ 25/11/2021

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Άγγελος Κούτρας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παθολογίας-Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών