Πατήστε στον πρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ_2017 στην ΑΕΜΥ – & ΕΚΕΨΥΕ