Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών (5-3-2015)

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη επικουρικών ιατρών 5-3-2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6-3-15 ΕΩΣ 20-3-15