Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών 30 & 31/12/2014

Δείτε τις προκηρύξεις:

1.6ΞΖΘΘ-ΓΥΔ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 2-1-15 ΕΩΣ 16 -1-15

2.ΩΑΚΙΘ-ΝΦΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 31 – 12-14 ΕΩΣ 14 1 -15