Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών (23/12/2014)

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη:

Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών 792ΠΘ-ΕΝΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 -12-14 ΕΩΣ 7-1-15