Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών (15-6-2015)

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών  15-6-2015 —7ΔΑΩ465ΦΥΟ-ΧΘΜ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 16-6-15 ΕΩΣ 30-6-15