Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

6Η0Υ4690ΒΦ-ΠΜΨ

Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Ταχ.Δ/νση, Αντικάλαμος Μεσσηνίας Τ.Κ: 24100, με συστημένο δέμα την καθορισμένη ημερομηνία (από 27/5/2016 έως και 15/6/2016).