Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”