Προκήρυξη θέσεων αγροτικών ιατρείων

Πατήστε Πρόσκληση_ενδιαφέροντος_16052014

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  19 MAIΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΜΑΙΟΥ 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας     : 10433                                                                                                      Αθήνα 19/05/2014

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος  κενών και κενούμενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων  άγονων και νησιωτικών περιοχών της 16ης Μαΐου 2014, σας γνωρίζουμε, ότι ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  η θέση  του ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ με κωδικό 753  αρμοδιότητας 6ης ΔΥΠε, Νομού ΗΛΕΙΑΣ , μετά  το με ΑΠ 2851/19-5-2014 έγγραφο του ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  με το οποίο μας ενημερώνει ότι η θητεία της γιατρού που υπηρετεί  παρατείνεται λόγω κύησης.

              

                                                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ν.Π

                                                                                                           α/α

                                                                                                             Μ.ΜΙΧΑΚΟΥ