Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία 30 ψυχολόγων και 30 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Σας ενημερώνουμε η προκήρυξη για την πλήρωση εξήντα θέσεων ως
Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική
Αστυνομία, λήγει στις 23-12-2021 και ώρα 15:00′

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και όλες τις
σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες

http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/files21/22112021prokirixieidikwnkathikontwn.pdf

Οι θέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ:

(Εξήντα (60) θέσεις):

(i) Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α ́):

(α) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Παθολόγου.
(β) Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Ψυχιάτρου.
(γ) Δύο (2) με ειδικότητα Πνευμονολόγου.

(ii) Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου Β ́):

(α) Τριάντα (30) με ειδικότητα Ψυχολόγου.

Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, των ειδικοτήτων των ιατρών, δύνανται
να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, ενώ οι ψυχολόγοι
μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό
Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα
Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με
τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας, από την 24-11-2021 μέχρι και την 15:00’ ώρα της
23-12-2021. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται
δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Ερμού 95, Τ.Κ. 261 10, Πάτρα
Τηλέφωνο:  2610-277073, 2610-277835
ΦΑΞ: 2610273599
Email: press.gadpdelladas@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube: http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία 30 ψυχολόγων και 30 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Θα στελεχώσουν τα περιφερειακά ιατρεία, που συστάθηκαν πρόσφατα με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, στις έδρες αστυνομικών υπηρεσιών δεκατριών μεγάλων πόλεων της Χώρας

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη εξήντα (60) ιδιωτών, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού και συγκεκριμένα τριάντα (30) ψυχολόγων, δεκαπέντε (15) ψυχιάτρων, δεκατριών (13) παθολόγων και δύο (2) πνευμονολόγων.

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, θα στελεχώσουν, μεταξύ άλλων, και τα περιφερειακά ιατρεία, που συστάθηκαν πρόσφατα με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, στις έδρες αστυνομικών υπηρεσιών δεκατριών μεγάλων πόλεων της Χώρας. (σχετικό το από 20-07-2021 Δελτίο τύπου).

Η πρόσληψη άρτια καταρτισμένων επιστημόνων υγείας και η ένταξή τους στο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών στο προσωπικό του Σώματος.

Με τον τρόπο αυτό θα καλύπτονται με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα οι υγειονομικές ανάγκες τόσο του εν ενεργεία όσο και του εν αποστρατεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των οικογενειών αυτού.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες όπου διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 24-11-2021 μέχρι και την 15:00 ώρα της 23-12-2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.