Περ. Δυτ. Ελλάδας: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, δοκιμασίας τραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου με ιατρική γνωμάτευση, της ΠΔΕ Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την παροχή
υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, δοκιμασίας τραχηλικού επιχρίσματος
κατά Παπανικολάου με ιατρική γνωμάτευση, για 72 γυναίκες δικαιούχους, εργαζόμενες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας».