Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνίων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων Ιατρών

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Διεύθυνση Μεταφορών-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων Ιατρών

Από την ανωτέρω Δ/νση ενημερωθήκαμε για τα εξής:

“Σε συνέχεια του αρ. 276185/43046/24-10-2016 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι ισχύουσες συμβάσεις των ιατρών με την υπηρεσία μας θα ανανεωθούν μετά την λήξη ισχύος τους δηλ. από 02-01-2017 έως 11-01-2017 και επίσης παρακαλούμε μαζί με την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις συμβάσεις των ιατρών να προσκομίζεται και ένας φάκελος με έλασμα.”

Κατεβάστε επίσης το έντυπο της αίτησης των ιατρών προς την Δ/νση Μεταφορών: Αίτηση προς Δνση Μεταφορών