ΠΔΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, δοκιμασίας τραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου με ιατρική γνωμάτευση, για 72 γυναίκες δικαιούχους, εργαζόμενες της ΠΔΕ της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, δοκιμασίας τραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου με ιατρική γνωμάτευση, για 72 γυναίκες δικαιούχους, εργαζόμενες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας»