ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»: Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΩΛ9Μ46906Γ-ΜΜΑ

«Ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ μέχρι 30/5/2018