ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΨΑΙ469064-7ΗΘ(1)

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr,  με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 11/6/2019 ώρα 12:00 και λήγει στις 1/7/2019 ώρα 12:00.