Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ Ι. Π. ΚΑΪΑΦΑ