Παν. Πατρών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο  για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΒΜ64469Β7Θ-5ΒΥ