Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017-ΠΓΝΠ

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 03/04/2017 και λήγει την 22/04/2017.