Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΓΝΠ – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ 4-8-2016

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 17-08-2016 και λήγει την 05-09-2016.
Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».