Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

PGN_IOANNINON_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_188173

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 24-8-2017 και λήγει την 12-9-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από το τμήμα Διαχ. Ανθρωπίνου Δυναμικού του Νοσοκομείου (τηλ. 26510-99549 και 26510-99553).