Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: PGN_Ioanninon Προκήρυξη

Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμίαείκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 12-8-2016 και λήγει την 31-8-2016.
Αιτήσεις-Δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.