Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ