Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Ιατρικής: Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα, με ιδιαίτερη Επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο .

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

7ΩΖΑ469Β7Θ-Π5Η