Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε έναν (1)Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο «Επεμβατική Ακτινολογία» για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

πράξη πρόσκλησης εκδήλ ενδιαφέρ πανεπ υποτρόφου στην ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΔΑ 7ΘΞΨ469Β7Θ-88Ε