Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Προκήρυξη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας