Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΛΠΑ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9-12-2016