ΟΚΑΝΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ιατρών Ψυχιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αιτ/νίας, Αχαΐας, Λάρισας, Βοιωτίας.
10.11.2022

Προκήρυξη για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ιατρών Ψυχιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Λάρισας, Βοιωτίας.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρούς Ψυχίατρους ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), πλήρους απασχόλησης και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 4 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 2 θέσεις

Νομός Αιτωλοακαρνανίας – Αγρίνιο

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση


Νομός Αχαΐας – Πάτρα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση


Νομός Λάρισας – Λάρισα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Νομός Βοιωτίας – Λιβαδειά

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πηγή: https://www.okana.gr/el/prokiryxeis