Οίκος Ευγηρείας «Κωνσταντοπούλειο» Αναζήτηση ιατρού-επιστημονικά υπεύθυνου

Αναζητείται ιατρός-επιστημονικά υπεύθυνου για τον οίκο ευγηρίας «Κωνσταντοπούλειο»

Συγκεκριμένα ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για 2-4 ώρες ημερησίως (ιδανικά πρωινές ώρες) καθημερινές, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων (πχ. Πιστοποίηση θανάτου Σαββατοκύριακο ή απογευματινά).

 

Στοιχεία επικοινωνίας Προεδρείου

Γιαννοπούλου Παναγιώτα 6936114115

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΗΛ.: 2610221041, 2610276841  FAX: 2610225718

e-mail:[email protected]