Νοσοκομείο Ξάνθης: Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Ξάνθη 05/08/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ξάνθης σε συντονισμένες προσπάθειες με την 4η ΥΠΕ και την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προκήρυξη 10 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια μεγάλη επιτυχία του Νοσοκομείου μας αλλά και μια αναγνώριση των αναγκών, με στόχο την συνεχή βελτίωση των υγειονομικών υπηρεσιών στο Νομό Ξάνθης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά και τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Τσαλικάκη, για την αμέριστη συμπαράσταση στο Νοσοκομείο Ξάνθης.

 

Ειδικότερα:

  • 1 θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας
  • 2 θέσεις Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ)
  • 1 θέση Επιμελητή Α’ Εσωτερικής Παθολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Α’ Χειρουργικής
  • 1 θέση Επιμελητή Β’ Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Α’ Νεφρολογίας

 

ΑΔΑ: 6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ

Φορέας Ειδικότητα Βαθμός Αριθμός Θέσεων

 

Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1

 

Η Διοικητής

 

Ροφαέλα Ελένη