Κλινική SEA MEDICAL S.A.: Θέσεις εργασίας για ιατρούς

H Κλινική SEAMEDICALS.A. με έδρα στη Μύκονο ζητά να προσλάβει: Ψυχίατρο – Ψυχοθεραπευτή με σχέση επισκέπτη – Ιατρού.Για περισσότερες λεπτομέρειες, στοιχεία επικοινωνίας: [email protected] , τηλ 2289027350.

________________________________________________________________________________________________

H Κλινική SEAMEDICALS.A. με έδρα στη Μύκονο ζητά να προσλάβει για μόνιμη συνεργασία: Γενικό Ιατρό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, στοιχεία επικοινωνίας: [email protected] , τηλ 2289027350