Κενή θέση επικουρικού Παιδιάτρου στο Νοσοκ. Ικαρίας

Υπάρχει κενή θέση για επικουρικό ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ στο Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 22753/50200

Epikourikos paidiatros IKARIA