ΚΕΕΛΠΝΟ: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιατρών με ΓΝ, ΚΥ, ΕΚΑΒ (προθεσμία)

Δείτε την πρόσκληση του ΚΕΕΛΠΝΟ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΝ ΚΥ ΕΚΑΒ.PDF